صافکاری سیدرضا - صافکاری نقاشی بومهن
مدیریت: سیدرضا خیرآبادی
صافکاری -نقاشی- شاسی کشی و پولیش کاری - PDR
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
تهران، پردیس، بومهن، بلوار امام رضا، بعد از خیابان بسیج، جنب املاک خطیبی

کلمات کلیدی:
صافکاری سید رضا
صافکاری نقاشی بومهن
شاسی کشی و پولیش کاری بومهن