قالبسازی و فرز کاری
قالب سازی مقدم
مدیریت: محمدمهدی مقدم
قالب سازی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
تهرانپارس، خ سازمان آب، نبش پنجم شیدایی کوچه فراهانی پلاک: 6