فروشگاه مجاز اسلحه و مهمات لطفی - اسلحه شکاری - سلاح - اسلحه مجاز - لوازم و مهمات شکار - گلوله زنی و ساچمه زنی - اسکندری جنوبی - منطقه 11 - تهران
فروشگاه مجاز اسلحه و مهمات لطفی - اسلحه شکاری - سلاح - اسلحه مجاز - لوازم و مهمات شکار - گلوله زنی و ساچمه زنی - اسکندری جنوبی - منطقه 11 - تهران
مدیریت: علی لطفی
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
تهران ، خیابان اسکندری جنوبی ، بین مرتضوی و امام خمینی پلاک 60

ساعت کاری : 9 الی 17

مرکز مجاز خرید و فروش اسلحه و مهمات شکاری ( با مدیریت لطفی ) ، اسلحه شکاری ، سلاح ، اسلحه مجاز  ، لوازم و مهمات شکار ، گلوله زنی و ساچمه زنی