عینک سروش
عینک سروش
مدیر: جمشید بیات
سازنده عینکهای طبی و آفتابی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
میدان فاطمی، میدان گلها، خیابان کاج شمالی، چهارراه فتحی شقاقی، جنب داروخانه کاج
تصاویر