ضایعات(فلزات و غیره)
حسینی
مدیر: سید رضا حسینی
خرید انواع ضایعات کاغذ خرید پوشال چاپخانها صحافیهاو.. خرید کتاب باطله فرم باطله انتشارات خرید پرونده اداری فرم بانکی باطله روزنانه مجله کتاب دفتر باطله خرید به صورت نقد
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
مصطفی خمینی کوچه -برزن پلاک: -17 طبقه -1 واحد -1پ