طلا سازی-عیارسنجی-مخراجکاری و قلم زنی
دریاباری
مدیر: سیدمحمدرضا دریاباری
مخراج کاری
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خ ناصر خسرو، خ مروی پاساژ اعلا طبقه ششم پلاک: 719
https://telegram.me/parttala