کارتن و جعبه سازی
سنو یک
مدیر: ابوالفضل قربانی
کارتن سازی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
سعدی شمالی - ابتدای منوچهری پاساژ علا الدین فاز یک طبقه اول پلاک: 149