نانوایی سنتی و فانتزی
نان فانتزی نانکده
مدیر: عباس مسجدی
تهیه و پخش انواع نانهای حجیم و نیمه حجیم، شیرینیجات و نانهای رژیمی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 20
آدرس:
دولت آباد بلوار قدس پلاک: 222