چسب صنعتی
صنایع شیمیایی ابراهیمی
مدیریت: ابراهیمی
تولید انواع چسب دو طرفه-ترمز فرش-نوار درزگیرو...