صنایع چوب - فلز - رنگ کاری
مرکز پخش MDF حشمتی - MDF خام - MDF سفید - mdf رنگی - شهرک صنعی خاوران - تهران
مدیریت: سید علی حشمتی
مرکز پخش MDF (خام، سفید، رنگی، های گلاس، سه میل)
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
تهران ، شهرک صنعتی خاوران، پروژه چوبستانه، خیابان ششم ، پلاک 5336