کمپرسورهای صنعتی-معدنی
کمپرسور سازی پارس ایران
مدیریت: غلامرضا مقدسی
کمپرسور سازی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
تهرانپارس ، خ امین (زهدی) ، ایستگاه ساعت سازی ، خ 12 بهمن ، پلاک 179