نقاشی - خوشنویسی
مرکز طراحی و برش انواع روزرنگ و شبرنگ سروش
مدیر: سروش
بغل نویسی اتوبوس ، طراحی و برش شبرنگ ، تزئینات کامیون و سواری ، دودی شیشه ، تعمیر گلاک ، کلیشه ، خوشنویسی ، تابلو ، شیشه دیوار ، پارچه و ...
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
میدان آقا نور ، جنب حسینیه ، نبش 10 متری اسکندری
تصاویر