کارخانه آزمایش
کارخانه آزمایش
مدیر: حسن خلیل پور و آقای عباسی
پایه های تزئین سفره عقد ، پلی استر و رنگ کاری
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
سه راه تهران پارس ، خ دوماند ، سه راه آزمایش ، داخل کارخانه آزمایش ، خ دوم غربی ، خ اصلی غربی ، روبروی ظروف کرایه آزموده ، پلاک199