قالبسازی و فرز کاری
خدمات قالبسازی اندیشه
مدیر: صادق مظلومی
قالبسازی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 20
آدرس:
شهرری، جاده ورامین، فیروز آباد، خیابان یخچال، پلاک 4
تصاویر