موسسات و انجمن های خیریه
بهشت امام رضا (ع)
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه-انجمن های خیریه حمایت از معلولین
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
رسالت – غرب بلوار تعاون – خیابان عدالت – خیابان 6 غربی پلاک: 29