شوینده و بهداشتی
شوینده بهداشتی کادوسی - شهرک ولیعصر - منطقه 18 - شوینده - بهداشتی
مدیریت: محمد امین نصرتی
شوینده و بهداشتی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 18
آدرس:
تهران ، شهرک ولیعصر ، خیابان بازرگان ، پلاک 229