قالبسازی و فرز کاری
ولیعصر
مدیریت: مهدی ارژنگ
قالبسازی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
پاکدشت - خاتون آباد - بالاتراز بانک صادرات