اغذیه -رستوران -سفره خانه
جوجه کبابی میلاد - تهیه غذا مخبر
مدیر: احمد کماسی
تهیه غذا
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
اتوبان شهید محلاتی، خیابان مخبر شمالی، پلاک361