قالبسازی و فرز کاری
قالبسازی عنبرستانی
مدیر: محمود عنبرستانی
قالب سازی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
منطقه صنعتی خرمدشت، بلوار اصلی پلاک: 141