اغذیه -رستوران -سفره خانه
اغذیه فروشی برادران
مدیر: علیرضا دوخائی
اغذیه فروشی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 22
آدرس:
دهکده المپیک، 24 متری زیبا دشت، پلاک: 2