صنایع چوب - فلز - رنگ کاری
گالری شکوفه 2
مدیریت: علی پیری
ناهار خوری
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 17
آدرس:
شهرک ولیعصر خ وحدت ، پلاک 88