کانال سازی - نبشی سازی
کانال سازی حسینی
مدیریت: سیدرضا حسینی
سازنده کانال های صنعتی و ساختمانی ، ساخت تجهیزات آشپزخانه صنعتی ، پوشش سقف سوله و آبرو
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
شهر قدس ، بلوار انقلاب ، ابتدای خیابان بهشتی (عوارضی ) ، پلاک 10