سفره خانه سنتی
باغ سنتی دریای نور
مدیریت: خانم حدادی
سفره خانه
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
رسالت - انتهای نیرو دریایی