جوراب (مردانه-زنانه-بچه گانه)
فروشگاه پاتریس
مدیریت: خشایار خلج
عرضه و ارائه جوراب و زیرپوش