صنایع چوب - فلز - رنگ کاری
صنایع چوب خیری
مدیریت: خیری
عرضه کننده انواع کمد در طرح های مختلف دراور، جالباسی ، کتابخانه