صحافی
صحافی گلها ساعی - دفاتر مدارس - ادری - چاپی - خطی - بازار آهنگران - منطقه 12
مدیریت: محمد ساعی
تولید کننده و پخش انواع دفاتر مدارس ، اداری ، چاپی ، خطی