کارگاه منبت دارکوب
کارگاه منبت دارکوب
مدیر: سعید غضنفری
منبت انواع خطوط، تابلو، مجسمه و...
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
جاده آبعلی، کمرد، کوچه یاس باغک، روبروی فرعی سوم پلاک: 75