کفاشی(مواد اولیه )
کفی زیبا
مدیر: منوچهر ولی زاده
بورس انواع لوازم کفش، تولیدکننده انواع کفهای طبی مردانه، زنانه و بچه گانه
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
( کارخانه :جاده ورامین، - قرچک ریواشهر ، پونیک ، سرسبز 8 ، باغ احسان ، سوله سوم )