موتور سیکلت -دوچرخه
تعمیرگاه موتور سیکلت علمدار
مدیریت: امیری
تعمیرگاه موتور سیکلت  SUZUKI - KAWASAKI - HONDA - YAMAHA- BENELLI
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
خ مدنی ، تقاطع نظام آباد طیرانی ، پلاک 46