قالبسازی و فرز کاری
رامشینی
مدیریت: محمد وفایی و علی اکبر رامشینی
قالبسازی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
خ 17 شهریور جنوبی - خ رضایی - خ ناصری جنوبی پلاک: 10