ظروف کرایه
ظروف کرایه تهرانپارس
مدیریت: حسن رحمانی
ظروف کرایه و خدمات مجالس
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
تهرانپارس، خ فرجام، بین رشید و زرین پلاک: 114