برشکاری و خمکاری - حکاکی - لیزر فلزات و غیرفلزات
برشکاری و حکاکی قاسمی
مدیر: مهرداد قاسمی
برشکاری، حکاکی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
بازار 15 خرداد، خیابان سیدولی، سرای اعظم، طبقه 2+، پلاک 349