کمپرسورهای صنعتی-معدنی
کمپرسور سازی شجاع
مدیریت: شجاع
کمپرسور سازی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
خرمدشت ، 20 متر بعد از آتش نشانی ، پلاک 470