شال و روسری - ملزومات حجاب (چادر)
بوتیک شیک پوشا - شال - روسری - میدان هروی
مدیریت: مارال علی اکبر دوست
شال و روسری ، کیف ، پوشاک
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 3
آدرس:
میدان هروی ، تجاری الماس هروی ، طبقه 2+ ، پلاک 105