کفاشی(تعمیرات)
بلوری
مدیریت: حسین بلوری
فرچه و برص کفش
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
شهرک صنعتی چهاردانگه ، خیابان 22/5 ، رامتین پلاک 10