انبار کالا
ایمن رسانان چاپار - دفتر پستی - خدمات رجستیک - انبارداری - انبارداری خصوصی و عمومی - دریافت و ارسال بار- دریافت و ارسال بار داخلی - دریافت و ارسال بار خارجی - انبار عمومی - کیلومتر 12 جاده مخصوص کرج
مدیریت: محمدرضا احمدی
دفتر پستی ، انبار عمومی
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 21
آدرس:
تهران ، کیلومتر 12 جاده مخصوص ، خیابان سپاه اسلامی ، پلاک 51