طباخی - سیراب شیردان
طباخی شبهای تهران
مدیریت: فرشید شیخی پور
طباخی ( بیرون بر ، طباخی سرویس رایگان درب منزل )