خیاطی-مزون-خرج کاری
تعمیرات خیاطی آذین
مدیر: علی سیاوشی
تعمیرات و خیاطی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
چیذر، خیابان بهمن پور، پلاک: 35