درب و پنجره
پنجره سازان شریفی
مدیریت: مجتبی موسوی
پنجره
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
تهران ، خیابان جنت آباد شمالی ، بعد از آبشناسان ، گلستان شرقی ، ایرانشهر جنوبی ، پلاک 6