کانال سازی شکاری - کانال سازی سیار - بومهن - کانال سازی - پردیس
کانال سازی شکاری - کانال سازی سیار - بومهن - کانال سازی - پردیس
مدیریت: محمد شکاریان
کانال سازی، نبشی سازی، (سازنده انواع کانال هدایت، هوا و هود صنعتی)
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
-