صنایع چوب - فلز - رنگ کاری
فروشگاه ایران آفیس - nilper - iRAN-OFFICE
مدیریت: میثم پسندیده
مبلمان اداری  دفتری
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 17
آدرس:
اتوبان سعیدی -یافت آباد شرقی بازار مبل تهران کوچه مختاری پلاک: 78