قالبسازی و فرز کاری
کاوه
مدیریت: سیدکاوه حسنی
قالبسازی وپرسکاری
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
جاده جاجرود، کمرد، خ صنعت شرقی پلاک: 68