طباخی دوستان - طباخی - سهروردی شمالی - منطقه 7
طباخی دوستان - طباخی - سهروردی شمالی - منطقه 7
مدیریت: علی گویلی
کله پاچه و سیراب شیردان
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
سهروردی شمالی ، بالاتر ازمطهری پلاک: 299

تصاویر