اتوماسیون و لوازم اندازه گیری
فروشگاه پالیش - تجهیزات آریا
مدیریت: محسن میرزاقلی پور
تامین تجهیرات صنایع(تست و کالیبراسیون، ابزار دقیق و کنترل)
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
تهران ، سعدی جنوبی ، کوچه بوشهری ، مجتمع تجاری ، تهران الکتریکطبقه 3 ، واحد 407