کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
خدمات کشاورزی گلسا
مدیریت: مهدی طیبی
سمپاشی هرس طراحی و اجرای فضای سبز احداث باغ اجرای سیستم های قطره ای و آبیاری تحت فشار