اغذیه -رستوران -سفره خانه
رستوران وادوک
مدیریت: محمدرضا خوش سیما
رستوران
شماره تماس:
76703617*
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
تهرانپارس ، بلوار پروین ، بین 176 و 178 ، پلاک 86