صحافی
یاس
مدیریت: علی حسنی
صحافی کتاب و چاپ
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
اکباتان کوچه اسدی پلاک: 2 طبقه یک
ایمیل: