خیاطی-مزون-خرج کاری
تعمیرات خیاطی سهرابی
مدیریت: منوچهر سهرابی
تعمیرات خیاطی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 17
آدرس:
امام زاده حسن، پاساژ سهند، طبقه اول پلاک: 94