محصولات فرهنگی و هنری
مرکز نشر و پخش محصولات فرهنگی نماز
مدیر: عباس عزیزی
کتاب و لوازم التحریر، چادر و مقنعه و محصولات فرهنگی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 21
آدرس:
تهرانسر، بلوار لاله ، خ شهید طالبی، نبش کوچه نسیم، نمایشگاه فاطمیون واحد 2