قالبسازی و فرز کاری
ظریف
مدیر: محمد موسوی
قالب سازی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
تهرانپارس - خ جشنواره - خ نقدی پلاک: 53